Webdesign

web-ref

Vi hjälper företag och organisationer att skapa hemsidor för internet och intranät. Ser till att informationen kommer ut på nätet och når kunden efter önskemål och att formgivningen är tilltalande och sidorna lättmanövrerade.

Analys, planering och idéprocess
Framtagande av struktur
Framtagande av en design- och funktionsprototyp
Produktion
Test
Lansering
Utvärdering

Vår webdesigner ger dina sidor lätt och överskådlig navigation med en enkel och ren företagspresentation. Du är välkommen att kostnadsfritt diskutera med oss om hur du vill synas på Internet.

Internet / Intranet / Extranet
Idag räcker det inte med att ”ha en website”.
Websiten ska vara en del av verksamheten.

För att lyckas med sin website är det viktigt att man definierar syftet väldigt tydligt och sätter mätbara mål.

  • Ska websiten locka nya kunder till företaget eller förstärka befintliga kunders relation till företaget?
  • Ska websiten skapa nya sälj-leads för fortsatt personlig bearbeting eller tillföra direkt försäljning?
  • Ska websiten endast vara av informativ karaktär?
  • Ska vi mäta framgången i antal besök på siten eller på faktiska affärsavslut?
  • Ska externa websiten integreras med Intranätet och använda gemensamt publiceringsverktyg?

Det finns givetvis fler frågor att ställa, vilka vi vanligtvis går igenom i förstudiefasen.

Priset på en website kan variera från 10.000:- och uppåt.
Kontakta oss för mer information om internetlösningar.

Webpublicering – content management
Är ni flera som ska uppdatera websiten och/eller intranätet bör ett publiceringsverktyg användas. Med det behövs ingen html kunskap, alla kan uppdatera sina egna ansvarsområden.
För att en webbplats ska vara intressant över tiden, är det av stor vikt att den hålls uppdaterad med den senaste informationen.

Administrationsverktyg
Vilket publiceringsverktyg ska man använda?

Vi har valt att arbeta med de mest framgångsrika programmen på den svenska marknaden och ett egenutvecklat Internetbaserat administrationsverktyg.
Med den administreras webbplatsen mycket enkelt, ungefär som ordbehandling i t.ex. Word, Excel, Powerpoint. Enkelheten innebär att administratören ej behöver
ha särskild IT-kunskaper. Principen medger även att flera i en organisation ansvarar för olika delar av webbplatsen. Den är mycket flexibelt, och kan därför anpassas till både önskad funktionalitet och formgivning.

Kontakta oss gärna för en demonstration över hur administrationsverktyget kan förenkla och förbättra er verksamhet.

Kampanjsiter
Det blir allt vanligare att skapa en kampanjsite för en produktlansering, priserbjudande, kundundersökning, etc. En kampanjsite är mer eller mindre en tidsbegränsad website, ofta med ett smalt budskap.

E-post marknadsföring
Under förutsättning att det är Permission Marketing, dvs mottagaren har sagt ”Ja tack” (Opt-In) till att ta emot informationen. Permission Marketing är alltså raka motsatsen till Spam, vilket vi tar totalt avstånd ifrån.

e-post marknadsföring är extremt snabbt och kostnadseffektivt.

e-post marknadsföring ska användas på befintliga kunder, medlemmar eller andra som man redan har en relation till.

När frågade Du dina kunder senast om vad de tycker om dig?
Förutom information, kampanjer, erbjudanden, mm så lämpar sig vår lösning sig mycket bra för kundundersökningar. Erfarenheter visar att mottagaren är mer benägen att svara på frågor via ett mailformulär än
att kryssa på ett papper som sedan ska skickas in.

Med snygg grafisk design enligt ert profilprogram ökar läsbarheten avsevärt.

E-handel
Att erbjuda sina varor och produkter via ”nätet” är mer eller mindre ett krav idag.

Beprövad teknisk plattform
Vi erbjuder kundanpassade lösningar baserade på en beprövad teknisk plattform som kontinuerligt har utvecklats och förbättrats.

Det medför att priset blir mycket konkurrenskraftigt eftersom mycket grundfunktionalitet återanvänds. Layout och gränssnitt anpassas fullt ut efter kundens önskemål.